Insert Cool Name

Insert Cool Name

Trưởng nhóm: HuyJuan

Tổng điểm: 14 điểm

Trụ sở nhóm dịch: https://www.facebook.com/Insert-Cool-Name-1805642233080008/

Facebook: Facebook Insert Cool Name

Nhóm tên là Insert Cool Name (Điền Tên Ngầu Lòi) , thành lập vào ngày 3/7/2017. Chuyên dịch các truyện tiếng anh, các kiểu. Btw nhóm còn gà về edit, gạch đá nhận xây nhà :)
X
X