Mèo Team

Mèo Team

Trưởng nhóm: kakira

Tổng điểm: 43 điểm

Trụ sở nhóm dịch: https://meoteamweb.wordpress.com

Facebook: Facebook Mèo Team

Là nơi hội tụ của các thành phần đủ loại trong xã hội. Bọn mình làm ở đủ thể loại truyện, nhóm đang trong tình trạng thiếu Translator Eng nặng~ nên sẽ ra truyện hơi chậm. Ủng hộ nhóm nhé
X
X