KGA

KGA

Trưởng nhóm: Yuuchi

Tổng điểm: 4 điểm

Nhóm được tạo ra trong lúc chán đời, chủ yếu để dịch manga (tất nhiên
Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
Girls Frontline  KGA Chap 2
Girls Frontline Oneshot Tổng Hợp  KGA Girls Frontline (xiujia yihuizi) 7
X
X