Mangabeus

Mangabeus

Trưởng nhóm: MarcusValerius

Tổng điểm: 0 điểm

Một nhóm dịch nhỏ, bắt đầu với một thành viên tự dịch truyện theo sở thích. hy vọng nhóm sẽ lớn thêm
Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
Đấng Cứu Thế  Mangabeus Chapter 1.1: Sự ra đời của Chúa Giê-su (Phần 2)
X
X