Kushuku Gakkou no Alice

Kushuku Gakkou no Alice

Tên khác: Kushuku Gakkou No Juliet

Thể loại: Hài hước, Lãng mạn, Học đường

Tác giả: Kaneda Yousuke

Nhóm dịch: Bullet Burn Team

Tình trạng: Đang tiến hành

Nói chung là Romeo & Juliet phiên bản hài bựa :v  Ủng hộ và đón xem chap tiếp theo tại page của nhóm: https://www.facebook.com/BBTeamsub/

 

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 59 1 day ago
Chapter 58 1 day ago
Chapter 57 1 day ago
Chapter 56 1 day ago
Chapter 55 1 day ago
Chapter 54 1 day ago
Chapter 53 1 day ago
Chapter 52 2 weeks ago
Chapter 51 2 weeks ago
Chapter 50 2 weeks ago
Chapter 49 2 weeks ago
Chapter 48 2 weeks ago
Chapter 47 2 weeks ago
Chapter 46 2 weeks ago
Chapter 45 2 weeks ago
Chapter 44 2 weeks ago
Chapter 43 2 weeks ago
Chapter 42 2 weeks ago
Chapter 41 2 weeks ago
Chapter 40 2 weeks ago
Chapter 39 2 weeks ago
Chapter 38 2 weeks ago
Chapter 37 2 weeks ago
Chapter 36 2 weeks ago
Chapter 35 2 weeks ago
Chapter 34 2 weeks ago
Chapter 33 2 weeks ago
Chapter 32 2 weeks ago
Chapter 31 2 weeks ago
Chapter 30 2 weeks ago
Chapter 29 2 weeks ago
Chapter 28 2 months ago
Chapter 27 5 months ago
Chapter 26 6 months ago
Chapter 25 6 months ago
Chapter 24 6 months ago
Chapter 23 10 months ago
Chapter 22 1 year ago
Chapter 21 1 year ago
Chapter 20 1 year ago
Chapter 19 1 year ago
Chapter 18 1 year ago
Chapter 17 1 year ago
Chapter 16 1 year ago
Chapter 15 1 year ago
Chapter 14 1 year ago
Chapter 13 2 years ago
Chapter 12 2 years ago
Chapter 11 2 years ago
Chapter 10 2 years ago
Chapter 9 2 years ago
Chapter 8 2 years ago
Chapter 7 2 years ago
Chapter 6 2 years ago
Chapter 5 3 years ago
Chapter 4 3 years ago
Chapter 3 3 years ago
Chapter 2 3 years ago
Chap 1.2 3 years ago
Chap 1.1 3 years ago
One shot 3 years ago
Các bản dịch khác Chương mới nhất
Xem bản dịch của nhóm Otakusan Chapter 56
X
X