Hero x Demon Queen

Hero x Demon Queen

Thể loại: Ecchi, Hài hước

Tác giả: Ryuu Horie

Nhóm dịch: Kuro Mangu

Tình trạng: Đang tiến hành

Cảnh báo độ tuổi: Truyện bạn đang xem có thể có nội dung và hình ảnh không phù hợp cho mọi lứa tuổi, nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.
Tên chương Thời gian đăng
Chap 6: Anh hùng và Golem 1 week ago
Chap 5: Anh hùng và Huyết thanh sự thật 1 month ago
Chap 4: Tứ Đại Thiên vương xuất hiện 2 months ago
Chap 3: Shota Hero và Ma vương Loli 2 months ago
Chap 2: Hero vs linh mục quỷ 3 months ago
Chap 1: Hero và quỷ vương 4 months ago
X
X