Kagyu Kumo

Kagyu Kumo

Ngày sinh:

Giới tính: Nam

Website:

Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
Goblin Slayer  Devil Slayer Team Chapter 35
Goblin Slayer Side Story: Year One  Devil Slayer Team Chapter 24
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo