Tatsuki Fujimoto

Tatsuki Fujimoto

Ngày sinh:

Giới tính: Nam

Website:

Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
Chainsaw-man  EiShun Team Chapter 53
Chainsaw-man  SiroTeam Chapter 12
chainsawman  Nonprofit team chap 3 chuyển đến tokyo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo