Eiichiro Oda

Eiichiro Oda

Ngày sinh:

Giới tính: Nam

Website:

Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
One Piece  Truyện Tranh Tuần Chapter 976
ONE PIECE - Full color  MTO Chương 17: Đẳng cấp
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo