HelloThere

HelloThere

Trưởng nhóm: ChickenNape

Tổng điểm: 27 điểm

Chờ truyện mình thích lâu quá thôi lại bắt đầu quay về con đường cũ thôi :D nhớ VNS quá
Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
High Risk Mission Therapy  HelloThere Chương 10: YO WHAT THE FUK
Tắt quảng cáo
X
X