Đăng ký

Chào các bạn!

Từ khi thành lập site đến nay, hệ thống không bắt xác nhận mail để không gây phiền phức cho các bạn, nhưng song song với đó có những cá nhân lợi dụng kẽ hở này để đăng ký nhiều tài khoản rác nhằm mục đích gây sự bất công bằng trên hệ thống. Do đó từ hôm nay, bọn mình sẽ thường xuyên kiểm tra các hoạt động không minh bạch này.

Các tài khoản bị phát hiện sẽ bị khóa và các hoạt động trên site sẽ bị hủy, các cá nhân vi phạm sẽ bị khóa đăng ký.

Nếu bạn cho rằng mình không vi phạm, hãy liên hệ với bọn mình qua Học viện truyện tranh để giải quyết.

Để được duyệt nhóm một cách nhanh nhất, vui lòng liên hệ với bọn mình tại fanpage Học viện truyện tranh hoặc fanpage DST nhé :)
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo