Quéo der Stern

Quéo der Stern

Trưởng nhóm: QuéoderStern

Tổng điểm: 12 điểm

Trụ sở nhóm dịch: https://vetursumar.wordpress.com/

Facebook: Facebook Quéo der Stern

Xin chào, chúng mình là nhóm dịch nhỏ Quéo der Stern. Gu truyện của chúng mình chủ yếu là BL nhẹ nhàng, nhiều yếu tố thiên nhiên. Nhóm chúng mình thầu đa số truyện của Aoi Aki sensei và sắp tới là Igarashi Daisuke. Chúng mình vẫn đang tuyển editor, nếu bạn có hứng thú hãy liên hệ với chúng mình qua fb của nhóm.
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo