All For Manga

All For Manga

Trưởng nhóm: Lambdadelta Umineko

Tổng điểm: 984 điểm

Facebook: Facebook All For Manga

Leader: Lambdadelta Umineko | Slave: Otame.Gane aka Đời Không Như Mơ | @ 2 thành viên ăn hại @ Tháng giêng là tháng ăn chơi. Tháng hai cờ bạc, tháng ba rượu chè. Tháng 4 ngồi mới dịch chơi, tháng 5 gác lại đi chơi vói bạn bè. Tháng 6 tháng 7 nghỉ hè, tháng 8 tháng 9 mùa hè mới xong. Tháng 10, 11, 12 còn 3 tháng nữa thôi nghỉ đông cho rồi.
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo