T.A.S comic

T.A.S comic

Trưởng nhóm: Grotesque

Tổng điểm: 9 điểm

Nói không với truyện nhạt nhẽo
Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
Apocalypse Darling  T.A.S comic Chapter 1, 5
Processor  T.A.S comic 2
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo