Góc Truyện Vui

Góc Truyện Vui

Trưởng nhóm: OneForAll

Tổng điểm: 36 điểm

Trụ sở nhóm dịch: https://www.facebook.com/GocTruyenVui

Facebook: Facebook Góc Truyện Vui

Fanpage: https://www.facebook.com/GocTruyenVui
Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
Akame Ga Kiru  Góc Truyện Vui Chap 78 END
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo