SCĐ Team

SCĐ Team

Trưởng nhóm: SCĐ Team

Tổng điểm: 18 điểm

N/a
Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
Ago Nashi Gen to Ore Monogatari  SCĐ Team Chapter 1
GDGD-DOGS  SCĐ Team Chapter 17
Hatsukoi Monster  SCĐ Team Chapter 2
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo