Paranorn

Paranorn

Trưởng nhóm: paranorn

Tổng điểm: 36 điểm

Trụ sở nhóm dịch: https://paranorn.wordpress.com

Facebook: Facebook Paranorn

Paranorn là ngôi nhà chung của những con người không cùng chung sở thích, không đồng điệu về tâm hồn hay tình cảm nhưng bị số phận cột lại với nhau.
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo