$inister

$inister

Trưởng nhóm: ikornik

Tổng điểm: 72 điểm

Trụ sở nhóm dịch: http://sinisterw.wordpress.com/

Facebook: Facebook $inister

Là tập hợp của những con người vô cùng lười, là một nồi lẩu thập cẩm các thể loại truyện, miễn là mọi người trong nhóm thấy hay và muốn làm thì sẽ làm, không quan tâm nó là truyện gì :3
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo