Rùa Bò Team

Rùa Bò Team

Trưởng nhóm: rùa bò team

Tổng điểm: 503 điểm

Trụ sở nhóm dịch: https://tsukichiaki.wordpress.com/

Facebook: Facebook Rùa Bò Team

Nhóm dịch AoKaga dj, BunnyTiger dj và shounen-ai/yaoi thuần :3
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo