Tsubaki Group

Tsubaki Group

Trưởng nhóm: tsubakigroup

Tổng điểm: 60 điểm

Trụ sở nhóm dịch: https://hoatraquandich.wordpress.com/

Facebook: Facebook Tsubaki Group

Thành lập vào một mùa hè nhiệt huyết, cũng sẽ cố gắng vì dư ấm nhiệt huyết của mùa hè năm đó xuyên suốt tới những mùa hè nối tiếp.. Thật ra mong muốn của tôi - một trong những người sáng lập, lúc đầu chỉ đơn thuần tìm tập hợp của những người chung sở thích, rồi xa hơn nữa, tôi mong muốn nhờ đó các bạn tìm thấy những điều quan trọng hơn nhờ sợi dây kết nối ấy. Ngày kỉ niệm: 20/11
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo