T.K Translation Team

T.K Translation Team

Trưởng nhóm: Pedo

Tổng điểm: 836 điểm

Facebook: Facebook T.K Translation Team

Ngày thành lập: 10/10/2013 Tiêu chí: Dịch truyện vì niềm vui và vì gái Ai có hứng thú liên hệ: https://www.facebook.com/tkteammk2
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo