Thần Bí Team

Thần Bí Team

Trưởng nhóm: Seiichi-kun

Tổng điểm: 918 điểm

Trụ sở nhóm dịch: http://truyen.academyvn.com/teams/358/than-bi-team

Facebook: Facebook Thần Bí Team

Team dịch chuyên ăn tạp manga các thể loại =)) Nói chung thấy bộ nào hay là hốt =))
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo