Truyện Tranh Việt

Truyện Tranh Việt

Trưởng nhóm: TruyenTranhViet

Tổng điểm: 114 điểm

Trụ sở nhóm dịch: http://vetruyen.com/

Facebook: Facebook Truyện Tranh Việt

Tổng hợp các tác phẩm từ các tác giả truyện tranh Việt Nam, được share public trên mạng ko lợi nhuận
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo