OtakuPlus

OtakuPlus

Trưởng nhóm: kentlove2

Tổng điểm: 588 điểm

Trụ sở nhóm dịch: http://www.otakuplus.net/

Facebook: Facebook OtakuPlus

OtakuPlus rất hoan nghênh các bạn đến với ngôi nhà chung. Các bạn có niềm đam mê manga, truyện tranh, truyện bạn thích đang bị drop hay chưa được làm. Vậy thì tại sao bạn không gia nhập và cùng làm truyện đó :D Hãy liên hệ với OtakuPlus ngay ! Đề xuất truyện bạn thích và vị trí bạn muốn đảm nhận :D Ở đây chúng ta làm vì đam mê, bạn không biết cách, sẽ có người chỉ. Đơn giản thế thôi.
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo