MABUMG

MABUMG

Trưởng nhóm: MA BƯ MẬP

Tổng điểm: 1,368 điểm

Trụ sở nhóm dịch: https://www.facebook.com/MaBuMG

Facebook: Facebook MABUMG

Một nhóm được tạo nên với những người xem truyện tranh và muốn đóng góp công sức cho cộng đồng truyện tranh Việt Nam Truy cập https://www.facebook.com/MaBuMG/ để cập nhật những bộ truyện mới nhất của nhóm
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo