MABUMG

MABUMG

Trưởng nhóm: MA BƯ MẬP

Tổng điểm: 1,353 điểm

Trụ sở nhóm dịch: https://www.facebook.com/MaBuMG

Facebook: Facebook MABUMG

Một nhóm được tạo nên với những người xem truyện tranh và muốn đóng góp công sức cho cộng đồng truyện tranh Việt Nam Truy cập https://www.facebook.com/MaBuMG/ để cập nhật những bộ truyện mới nhất của nhóm
Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo