PAW

PAW

Trưởng nhóm: HuyJuan

Tổng điểm: 14 điểm

Nhóm được thành lập vào ngày 3/7/2017. Chuyên dịch các truyện tiếng anh, các kiểu. Btw nhóm còn gà về edit, gạch đá nhận xây nhà :)
Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
Absolute Duo  PAW Chapter 14
Hẹn Hò Với Thành Viên Team Magma  PAW Chapter 5
Tắt quảng cáo
X
X