MapleStory Fansub

MapleStory Fansub

Trưởng nhóm: Maple

Tổng điểm: 506 điểm

Facebook: Facebook MapleStory Fansub

Slice of life, nói không với Ecchi + Harem nặng. Chuyên làm mấy bộ bị drop lâu mà đã end (ăn đồ thừa)
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo