StarLate (nhóm dịch tập sự)

StarLate (nhóm dịch tập sự)

Trưởng nhóm: Otamanga

Tổng điểm: 44 điểm

Facebook: Facebook StarLate (nhóm dịch tập sự)

Ai muốn vào nhóm thì hãy xin gia nhập (nhưng phải tuân thủ điều sau đây) -Luật: +Khi gia nhập nhóm ,bạn có thể online bất cứ lúc nào bạn muốn +Không được cho ngôn ngữ thô tục , bất lịch sự khi dịch truyện dịch truyện +Ai dịch truyện nhiều nghiêm túc sẽ được một lời đề nghị với tôi mà phải hợp lí +Ai vi phạm điều trên sẽ bị đuổi khỏi nhóm +Thành viên có thể đề nghị luật cần thiết Nhóm dịch truyện vì sở thích, đam mê nên chúng tôi nhận cả những người chưa có kinh nghiệm dịch và editor nữa !
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo