EiShun Team

EiShun Team

Trưởng nhóm: hongson97

Tổng điểm: 4,751 điểm

Facebook: Facebook EiShun Team

Là một nhóm được thành lập vào ngày 04/01/2018. Để tiếp tục duy trì các project hiện tại và làm thêm các project mới nhóm mình rất cần thêm các thành viên mới . Hãy liên hệ qua FB của nhóm nhé! Rất mong được các bạn ủng hộ!!!!!!
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo