Shield Manga

Shield Manga

Trưởng nhóm: HTML5

Tổng điểm: 43 điểm

Trụ sở nhóm dịch: https://discord.me/shieldmanga

Facebook: Facebook Shield Manga

Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
Sự trỗi dậy của Khiên Hiệp Sĩ  Shield Manga Chương 49: Qua mặt
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo