Cánh Cụt Team

Cánh Cụt Team

Trưởng nhóm: Cánh Cụt

Tổng điểm: 30 điểm

Trụ sở nhóm dịch: https://canhcutteam.wordpress.com/

Facebook: Facebook Cánh Cụt Team

Nhóm gồm những con Cụt thích cu đáng yêu nhất vũ trụ được thành lập vào tháng 8 năm 2017.
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo