Sora no Otaku

Sora no Otaku

Trưởng nhóm: Sora no Otaku

Tổng điểm: 36 điểm

Uploader của nhóm Sora no Otaku trên site HVTT
Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
kusogame online  Sora no Otaku Chapter 6
Yome ga Kore na Monde.  Sora no Otaku Chapter 11.4
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo