New Orange Team

New Orange Team

Trưởng nhóm: Sushi

Tổng điểm: 81 điểm

Facebook: Facebook New Orange Team

Điểm đặc biệt của nhóm là tất cả mọi thành viên đều có thể đề xuất truyện cho nhóm cùng thực hiện! Bạn yêu thích một bộ Manga mà chưa có nhóm dịch nào sub ư?! Hãy gia nhập vói chúng tôi và New Orange Team sẽ biến mong muốn của bạn thành hiện thực. Tham gia với chúng tôi ngay bây giờ tại địa chỉ : Fb.com/NewOrangeTeam hoặc Fb.com/ngocpeo123.
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo