Kuro Mangu

Kuro Mangu

Trưởng nhóm: KuroMangu

Tổng điểm: 1,431 điểm

Facebook: Facebook Kuro Mangu

Nhóm luôn cần Edit mảng Redraw và Trans Japan các bạn nhé. Hãy tham gia nhóm bằng cách inbox trực tiếp Fanpage !
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo