KnS Team

KnS Team

Trưởng nhóm: sakaiaka

Tổng điểm: 9 điểm

Trụ sở nhóm dịch: https://akaiahiru.wordpress.com

Facebook: Facebook KnS Team

Được lập ra bởi 2 con Dịt và 1 con Dịt tên Gà :) Làm theo sở thích nên không có thể loại cố định Translation Group
Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
Anh Chàng Bảo Mẫu  KnS Team Chap 47
Nanbaka  KnS Team Chap 5
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo