LQD Team

LQD Team

Trưởng nhóm: scienceteacher

Tổng điểm: 0 điểm

Facebook: Facebook LQD Team

Nhóm dịch lười nhất thế giới.Since 2018.
Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
From Nightmare To Love  LQD Team chap 13
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo