Psycho

Psycho

Trưởng nhóm: Psycho

Tổng điểm: 419 điểm

Psycho, đúng như cái tên, tôi là 1 thằng tâm thần phân liệt, vì thế đừng chiến với tôi, chưa team nào ăn được đâu, mà tôi cũng ko ngại thử chiến tiếp
Tắt quảng cáo
X