Psycho

Psycho

Trưởng nhóm: Psycho

Tổng điểm: 431 điểm

Psycho, đúng như cái tên, tôi là 1 thằng tâm thần phân liệt, vì thế đừng chiến với tôi, chưa team nào ăn được đâu, mà tôi cũng ko ngại thử chiến tiếp
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo