Aquarium

Aquarium

Trưởng nhóm: kinata

Tổng điểm: 21 điểm

Trụ sở nhóm dịch: https://zero0yuki.wordpress.com/

Một cái nhóm vắng teo râu (hiện tại) chỉ có một mống là một đứa bốn mắt.
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo