Aquarium

Aquarium

Trưởng nhóm: kinata

Tổng điểm: 21 điểm

Trụ sở nhóm dịch: https://zero0yuki.wordpress.com/

Một cái nhóm vắng teo râu (hiện tại) chỉ có một mống là một đứa bốn mắt.
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo