Chikara Team

Chikara Team

Trưởng nhóm: iamhongoc

Tổng điểm: 52 điểm

Trụ sở nhóm dịch: https://chikarateamwp.wixsite.com/website

Facebook: Facebook Chikara Team

Chỉ đơn giản là Động cá vàng thích dịch truyện :))
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo