Blackerick

Blackerick

Trưởng nhóm: Chio

Tổng điểm: 6 điểm

Facebook: Facebook Blackerick

Group mình chỉ mới được thành lập một thời gian ngắn, bảo là vậy nhưng hiện gì mình chỉ solo thôi nên có điều gì sai sót mong mọi người thông cảm, ủng hộ và đóng góp ý kiến nhiệt tình ạ! Hiện giờ Group đang thiếu nhân lực trầm trọng ở tất cả các vị trí (Translator, Editor,...) mà chủ yếu là thiếu Translater, vì vậy Group sẵn sàng chào đón bạn nào có đam mê dịch truyện và chủ yếu vui là chính! Liên hệ cũng như góp ý tại : blackerickk@gmail.com hoặc facebook.com/Blackerick.Group/. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo