HeavenRawEng

HeavenRawEng

Trưởng nhóm: ThảoBigby

Tổng điểm: 166 điểm

Facebook: Facebook HeavenRawEng

Nhóm dịch Solo mới thành lập chưa có nhiều kinh nghiệm trong ngành dịch thuật này nhưng vì đam mê nên sẽ cố gắng học hỏi và phát triển qua thời gian :) Ủng hộ trang của nhóm dịch tại đây : https://www.facebook.com/HREfanpage/
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo