Nirei Team

Nirei Team

Trưởng nhóm: Lawless

Tổng điểm: 1,566 điểm

Trụ sở nhóm dịch: https://www.facebook.com/NireiTeam

Facebook: Facebook Nirei Team

Team hòa đồng zui zẻ dịch manga... :) Tụi mình luôn cần nhân lực 24/24 nhé :> Nếu bạn có bất kì thắc mắc gì vui lòng ib fanpage tụi mình nhaaaa!!
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo