Weaboo Translation

Weaboo Translation

Trưởng nhóm: VDVDdesu

Tổng điểm: 72 điểm

Khi nào mình thấy có bộ nào hay mà chưa có ai làm ( hoặc đã drop ) và mình thấy hứng thú thì mình sẽ làm :)) Email: [email protected]
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo