TouhouFF

TouhouFF

Trưởng nhóm: Minayashi

Tổng điểm: 10 điểm

Facebook: Facebook TouhouFF

Trình cùi nhưng thích đú theo phong trào =))
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo