KGA

KGA

Trưởng nhóm: Yuuchi

Tổng điểm: 4 điểm

Nhóm được tạo ra trong lúc chán đời, chủ yếu để dịch manga (tất nhiên
Tắt quảng cáo
X
X