KGA

KGA

Trưởng nhóm: Yuuchi

Tổng điểm: 8 điểm

Nhóm được tạo ra trong lúc chán đời, chủ yếu để dịch manga (tất nhiên
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo