Soul Cage Team

Soul Cage Team

Trưởng nhóm: Soul cage

Tổng điểm: 19 điểm

gồm 2 translator,1 editer, chủ yếu dịch thể loại thể thao, học đường, và 1 số thể loại khác
Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
Daiya no Ace II  Soul Cage Team Chapter 78
Fureru to Kikoeru  Soul Cage Team chap 37 End!!
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo