False Cherry Group

False Cherry Group

Trưởng nhóm: Gla-chan

Tổng điểm: 302 điểm

Trụ sở nhóm dịch: https://falsecherry.wordpress.com

Facebook: Facebook False Cherry Group

Một cái nhóm bé tẹo chuyên thẩm truyện Aki và hint SA các loại. Vì con leader quá vô dụng nên phạm vi release là 2 tháng lè tè mấy chap
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo