Cục bông lông xù

Cục bông lông xù

Trưởng nhóm: Ano1610

Tổng điểm: 0 điểm

Facebook: Facebook Cục bông lông xù

Nhóm còn ít thành viên và chỉ tranh thủ dịch truyện khi có thời gian nên truyện sẽ ra không nhanh, mong mọi người thông cảm. Có bất kỳ thiếu sót nào mong mọi người góp ý để nhóm cải thiện, cảm ơn các bạn đã thưởng thức truyện dịch bởi nhóm :*
Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
[Shoco] Samurai Lover  Cục bông lông xù Chap 2
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo