Report Team

Report Team

Trưởng nhóm: lananhnguyen1963

Tổng điểm: 27 điểm

Facebook: Facebook Report Team

Nhóm sẽ chủ yếu hoạt động về mảng Shoujo. Trong quá trình dịch khó có thể tránh khỏi sai sót, mong mọi người thông cảm bỏ qua. Mình xin cảm ơn
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo
Tắt quảng cáo